ZAOSTRZENIE WALI KLASOWEJ

Gerschenkron stwierdza zaostrzenie się walki klasowej włoskiej klasy robotniczej od anno terribile, 1898. Koincyduje to, jak widać, z początkiem ustalonego przez niego skoku przemysło­wego. Tą synchronicznością tłumaczy względną słabość skoku . A może przeciwnie? Może walka robotnicza, podwyższając stawki płac roboczych, z jednej strony zwiększała chłonność rynku we­wnętrznego, z drugiej zaś zmuszała do mechanizacji dalszych ele­mentów cyklu produkcyjnego i w ten sposób obiektywnie przyspie­szała wzrost gospodarczy? Na pytania te odpowiedzieć mogą jedy­nie monograficzne badania dziejów wielkich przedsiębiorstw prze­mysłowych i zmian w ich kalkulacji. W każdym razie nie ma me­chanicznej zależności między wielkością zysku a wzrostem gospo­darczym. Nie tylko, a nawet nie tyle ważne jest, jak wielkie są zyski, ile, kto je zagarnia i czy zagarnia je w sprzyjających dla in­westycji warunkach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)