ZACOFANIE GOSPODARCZE

Z tego, co się rzekło, wynika, że nie przekonuje nas dro­ga rozumowania S.B. Clough i C. Livi. Pracowicie dowodzą oni zacofania Południa Italii w zakresie przemysłu, czego dowodzić nie warto, gdyż jest to truizmem. Następnie wskazują, że udział Po­łudnia w produkcji rolnej był proporcjonalny do jego obszaru . Z tych twierdzeń wyciągają daleko idący wniosek, że badanie przy­czyn zacofania gospodarczego Południa musi się skoncentrować na sektorze przemysłowym .Trudno się z tym zgodzić. Zacofanie gospodarcze jakie­gokolwiek kraju czy regionu w początkach kapitalizmu wyraża się zawsze słabym rozwojem przemysłu. Z tego nie wynika bynaj­mniej, że przyczyny słabego rozwoju przemysłu tkwią immanent- nie w sektorze przemysłowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)