WYDAWANIE NAUCZONYCH DŹWIĘKÓW

Najlepiej, jeśli w tym celu osoba ucząca rozpocznie od wydawania tych dźwięków, które .mały Alek umie wydawać. Naśladując je, bez większych trudności, otrzyma zaraz nagrodę i zabawa „chwyci”. Kontynuując ją należy dojść przede wszystkim do głosek wymienionych n„u”, ,,a”, „i”, .„o”, „p”, „m” oraz „b”.Są to pierwsze głoski, które zaczynają zwykle wymawiać dzieci. W następnej kolejności będą te, które poznaje większość normalnych dzieci w wieku półtora — trzech lat: „n”, „ł”, „h”, a jeszcze później „k”, „g’\ „d”, „f”, „1”, a także „s”.Już we wczesnym okresie nauki należy dziecko zachęcać do łączenia głosek, przez co osiąga ono stadium gaworzenia „ba-ba”, „m-m-m” itd. Dzięki temu będzie można potem nakłonić je do naśladowania podsta­wowych słów, np. „mama”. Oczywiste jest, że na tym etapie można uczyć tylko takich słów, dla których zbudowania dziecko ma odpo­wiedni budulec — a więc głoski.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)