WCZEŚNIE ZARYSOWANE PROCESY

I w Niemczech, i w Japonii bardzo wcześnie i wyjątko­wo silnie zarysowuje się proces koncentracji i centralizacji kapi­tałów, ułatwiony dominującą rolą państwa i rodzinnymi powiąza­niami zarówno rodów samurajskich, jak i junkierskich, a przy­spieszony w dodatku wymogami walki konkurencyjnej z przemy­słem krajów silniejszych. Wczesna koncentracja umożliwia przejś­cie do produkcji masowej na względnie niższych szczeblach roz­woju przemysłu, co sprzyja zastosowaniu najnowszych na swój czas os:.ągnięć postępu technicznego i obniża cenę produktu. W tym sa­mym kierunku działają zachowane dzięki odgórnemu charaktero­wi przewrotu antyfeudalnego przeżytki feudalne, opóźniając i osła­biając samoobronę klasy robotniczej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)