W RAMACH DRUGIEJ METODY

W ramach drugiej metody — naśladownictwa — staramy się nakło­nić dziecko do powtarzania dźwięków przez nas wymawianych. Ponie­waż dźwięki te są dość złożone, uniemożliwiające podpowiadanie, naj­lepiej będzie, jeśli najpierw rozwiniemy w dziecku nawyk naśladowa­nia. Osiągamy to, ucząc go naśladować wiele ruchów i czynności po­sługując się modelem, czynnym podpowiadaniem ruchów i wycofywa­niem czynnej pomocy w celu osiągnięcia stanu, w którym dziecko chętnie będzie próbowało naśladować czynności, które widzi po raz pierwszy, przy małej lub żadnej pomocy (por. str. 64). Gdy dziecko już nauczy się naśladowania zarówno większych, jak i drobnych ru­chów dorosłego, można je też zachęcić do naśladowania ruchów głowy (obracania, potrząsania, potakiwania itd.), a następnie ruchów ust i twarzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)