W KRAJACH ZAAWANSOWANYCH

Koegzystują w ten sposób formy, które w krajach zaawansowanych nie występowały nigdy synchronicznie, gdyż formy nowsze, żeby się rozwijać, mu­siały doprowadzić do ruiny formy starsze.Omawiane zjawisko, które można by nazwać zjawiskiem koegzystencji asynchronizmów, występuje nie tylko w Polsce. Wi­doczne jest ono również w Rosji carskiej, a do wyjątkowo jaskra­wych rozmiarów dochodzi dziś w krajach kolonialnych, półkolo- nialnych lub niedawno wyzwolonych z ucisku feudalnego. Jedno­cześnie wysoki stosunkowo stopień koncentracji wielkiego prze­mysłu powoduje wczesne wystąpienie zjawisk maltuzjanizmu eko­nomicznego, co ze swej strony hamuje wzrost gospodarczy. Struktura ekonomiczna i polityczna kraju dualistycznego polega na sojuszu między klasą wielkich właścicieli ziemskich a burżuazją, w którym to sojuszu wielcy właściciele odgrywają rolę polityczną dominującą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)