UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Dodajmy od razu dla uniknięcia nieporo­zumień, że nie było tak zawsze. Niemniej faktem jest, że tak się rzeczy mają dziś, gdy cała już niemal ludzkość wie, że prawdopo­dobieństwo życia noworodka nie musi koniecznie wynosić 25 lat. Porównawcze badania procesu industrializacji dokony- wającego się w różnych społeczeństwach i w różnych okresach cza­su są możliwe. Oczywiście pod warunkiem, że będą one szukały nie tylko podobieństw, lecz i różnic (np. eliminowania błędnych hi­potez) .W badaniu porównawczym idzie o uchwycenie zależnoś­ci dwóch lub więcej elementów. Np. w cytowanym przykładzie roz­kładu tradycyjnego społeczeństwa wiejskiego i kształtowania się klasy robotniczej. W każdym konkretnym wypadku elementy te kształtować się będą inaczej: pierwszy będzie znacznie, trochę lub wcale wyprzedzać w czasie drugi. Wzajemne położenie obu tych zjawisk na skali czasu będzie miało — jak staraliśmy się wskazać — doniosłe skutki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)