SZYBKA INDUSTRIALIZACJA

W krajach, które rozwijały się w drugiej i trzeciej kolejności, jak do­tąd jedynie ustrój socjalistyczny był w stanie realnie postawić za­danie jego rozwiązania. Szybka industrializacja odciążyła wieś od balastu przeludnienia i gwałtownie zwiększyła towarowość i zwią­zek z rynkiem pozostałej na wsi części ludności. Planowe wysiłki dla wykorzystania lokalnych możliwości uprzemysłowienia regio­nów B doprowadzają do poważnych rezultatów. Sprzyja temu nie­zbędne dla przyspieszonej industrializacji w warunkach braku kre­dytów zagranicznych poszukiwanie wszelkich możliwych rezerw produkcyjnych. Prawda, że walka o zlikwidowanie zacofania gos­podarczego regionów B pociąga za sobą pewne przejściowe ciężary dla ludności regionów A.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)