SEKTORY I REGIONY ZACOFANE

Właściwe kapitalizmowi prawo nierównomiernego rozwo­ju posiada różnorodne aspekty: chronologiczny (cykliczność), sekto­rowy i przestrzenny. Dwa ostatnie są ze sobą najściślej powiązane choć nie pokrywają się nawzajem. Jeśli wydajność pracy w pro­dukcji surowcowej z rolnictwem na czele rośnie znacznie wolniej mz w przemyśle, a jednocześnie produkcja przemysłowa lokalizuje się w stosunkowo nielicznych, wybranych regionach — wynika stąd, że muszą jednocześnie wyodrębniać się regiony o dominacji rolnictwa, a więc o niższej przeciętnej wydajności pracy społecz­nej o niższym stopniu utowarowienia, o słabszym rozwoju gospo­darki pieniężnej, słabiej powiązane z rynkiem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)