PRZYKŁADY JĘZYKA UŻYWANEGO PRZEZ GŁUCHONIEMYCH

Podano tutaj zaledwie kilka przykładów języków używanych przez głuchoniemych. Jeśli zainteresują one czytelników, to więcej szczegó­łów znajdą w fachowych podręcznikach, służących do nauki dzieci upo­śledzonych. Wybór odpowiedniego języka musi uwzględniać możliwości i skłonności danego dziecka, ale, co niemniej jest ważne, również po­wszechność danego języka w jego kraju ojczystym. Jest rzeczą oczywi­stą, że korzyść przyniesie mu taki język, którym będzie mógł się po­rozumieć z innymi ludźmi — w swojej szkole, w miejscu pracy i roz­rywki. Aby uzyskać niezbędne informacje i instrukcje, należy się zwró­cić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Kuratorium Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Miasta lub placówki Polskiego Związku Głuchych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)