PRZEZ ROLĘ POLITYCZNĄ

W ten sposób również i przez swą rolę polityczną istnie­nie w części kraju półfeudalnych wielkich posiadaczy ziemskich wpływa hamująco na postęp gospodarczy i społeczny całego kra­ju, w tym również jego najbardziej rozwiniętych regionów. W związku z procesem kształtowania się rynku narodo­wego i wzrostem znaczenia gospodarki towarowej rośnie znaczenie adania historii cen jako metody poznawania procesów gospodar­czych. W kraju o silnym dualizmie regionalno-sektorowym ruch cen ujawnia szereg ciekawych cech specyficznych i pozwala poznać, a na^et zmierzyć powierzchowność i długotrwałość tego procesu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)