PRZELUDNIONA WIEŚ

Są one (kraje zaś Europy Wschodniej były) krajami rol­niczymi o silnych przeżytkach feudalnych, o silnej wielkiej włas­ności ziemskiej i wielkim przeludnieniu wsi. Przeludniona wieś, dostarczająca skrajnie taniej siły roboczej folwarkom, pozwala tym krajom nie inwestować i nie mechanizować ich produkcji. Z dru­giej strony przeludnienie wsi, ciążąc na rynku siły roboczej, obniża na nim płace przeciętne, a zwłaszcza płace za pracę niekwalifiko- waną, do poziomu atrakcyjnego dla kapitału zagraniczego. Mimo pevimych przejściowych okresów o silniejszej roli interwencji rzą­dowej, zasadniczą rolę w procesie industrializacji odgrywa w tych krajach kapitał zagraniczny, szukając w nich bądź to taniej siły roboczej, bądź oszczędności na kosztach transportu (zwłaszcza prze­mysły przerabiające surowce ciężkie, produkowane w tych kra­jach), bądź przywilejów podatkowych, udzielanych przez uległe rządy, lub wszystkich tych korzyści razem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)