PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ KLASY ROBOTNICZEJ

Proces kształtowania się klasy robotniczej w zaraniu in­dustrializacji, który wzięliśmy tu za przykład (a moglibyśmy wziąć wiele innych przykładów), wskazuje przede wszystkim na powta­rzalność zjawisk. Oczywiście nie jest to powtarzalność absolutna, każdy przebieg historyczny posiada swą niepowtarzalną indywidu­alność — pewne procesy muszą się jednak powtórzyć, dają się niejako wydedukować z definicji industrializacji. Musi nastą­pić rozbicie małych społeczności wiejskich, musi nastąpić zwięk­szenie mobilności, musi nastąpić przyzwyczajenie do trybu pracy w wyraźnie z całości dnia wydzielonych godzinach, systematycznej i intensywnej etc. A z każdego z wymienionych tu zjawisk można z kolei „wydedukować”, w oparciu o zakumulowaną wiedzę empi­ryczną, szereg doniosłych konsekwencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)