NIEWIELE WSPÓLNEGO

Niewiele jest wspólnego w tak pełnym różnorodności świecie. Stąd konieczność szukania tego, co nazwalibyśmy generalizacją dynamiczną: szukanie prawidłowości w odmiennościach.Nieuwzględnione w przedstawionym tu schemacie drogi industrializacji zajmują miejsca pośrednie między przedstawiony- j mi tu typami. Francja zajmuje stanowisko między Anglią i Niemcami. Rewolucja burżuazyjna późniejsza niż w Anglii radykalizmem swoim likwiduje skutki opóźnienia. Unifikacja kraju wczesna, jak w Anglii, ale w obliczu angielskiej przewagi technicznej koniecz­ność stałej polityki protekcyjnej, podobnie jak w Niemczech. Na­tomiast możliwości ekspansji kolonialnej mniejsze niż Anglii, lecz bez porównania większe niż Niemiec.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)