NIEUNIKNIONY DEFICYT

Nieunikniony stąd de­ficyt handlu zagranicznego pokonywany jest przez masy pracujące albo haraczem płaconym kapitałowi zagranicznemu, albo „podat­kiem inflacyjnym”, najbardziej ze wszystkich podatków społecznie krzywdzącym, albo obiema tymi metodami razem. Znikomy wzrost dochodu społecznego na głowę od zjednoczenia do połowy lat dzie­więćdziesiątych winien więc być skorelowany ze strukturą handlu zagranicznego, byśmy mogli otrzymać obraz w pełni wymowny społecznie.Obok handlu zagranicznego sensu stricto musi tu być też uwzględniona międzynarodowa migracja kapitałów. Kapitał zagra­niczny w spółkach akcyjnych Południa wzrósł w latach 1867—1887 z górą trzykrotnie, utrzymując się jednocześnie na poziomie 1/3 ca­łego zaangażowanego tam kapitału akcyjnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)