MODNE WSKAZYWANIE

Modne jest wskazywanie, że szybki wzrost prze­mysłu w Rosji zaczął się już w ostatnim ćwierćwieczu caratu, przy czym zapomina się o przejściowej politycznej przyczynie tego wzrostu, gdy złoty deszcz francuskich głównie pożyczek: miał usprawnić sojusznika do wykonania wyznaczonego mu zadania: związania ogromnych armii niemieckich nad jeziorami mazurskimi.Ale tego rodzaju zabawy nie przekonają nikogo. Tak ży­czliwa, jak nieżyczliwa wobec ZSRR opinia świata uznają tę pod­stawową prawdę, że wykazana tu została nieznana nigdzie .ndziej zdolność mobilizowania wysiłku mas i jednolitego, planowego wy­korzystania gospodarczego wyników tego wysiłku. Jak o Anglii można powiedzieć, że jako pierwsza, nie na­potykając konkurentów, industrializowała się w warunkach tak korzystnych, że nigdy już w ramach systemu kapitalistycznego nie mogły się one powtórzyć, tak o Związku Radzieckim można powie­dzieć, że jako pierwszy, otoczony wrogami, zdany na własne siły, niszczony w kolejnych najazdach, przeprowadzał swą industriali­zację w warunkach tak trudnych, że nigdy w ramach systemu so­cjalistycznego nie mogą się już one powtórzyć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)