LOKOWANIE ZYSKÓW

O  lokowaniu osiągniętych przez ten przemysł zysków de­cydują zagraniczne ośrodki dyspozycyjne, te zaś często mają ten­dencję do lokowania ich nie w kraju, w którym zostały one osiąg­nięte. Wzmiankowane wyżej zjawisko niesamowystarczalności po­zwala na wywożenie zysków pod postacią kosztów nawet wówczas, gdy w danym kraju istnieją prawne przeszkody do wywożenia zys­ków. Wywożenie zysków jest jedną z przyczyn powodujących, iż istniejący już przemysł nie pociąga za sobą procesu dalszego wzros­tu przemysłowego. „Wyspowość” i „eksterytorialność” należących do kapi­tału zagranicznego ośrodków wielkiego przemysłu, na którą tak sil­ny nacisk kładła Róża Luksemburg, jest zjawiskiem powtarzają­cym się w różnej skali we wszystkich krajach tej kategorii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)