LEPSZA WNIKLIWOŚĆ ROZWOJU DZIECKA

Umoż­liwia nam to lepszą wnikliwość oceny rozwoju dziecka — gdy np. za­trzymuje się ona przez dłuższy czas na poziomie odpowiadającym jed­nemu punktowi, ale z kolei podział bardziej subtelny stwarza okazję do otrzymywania zafałszowanych wyników, gdyż kryteria oceny są su­biektywne. Dlatego też lepszy wydaje mi się jednak podział trzystopnio­wy. , Aby otrzymać całkowitą sumę podpowiedzi podczas lekcji, należy do­dać wszystkie punkty. Na przykład wyobraźmy sobie, że Joanna uczy się sama jeść i początkowym celem nauki było doprowadzenie do tego, aby samodzielnie zjadła trzy łyżki budyniu. Załóżmy, że dzisiaj wyma­gała pełnej pomocy podczas zjadania pierwszej i drugiej łyżki, ale tyl- ko częściowej przy trzeciej. Uzyskała więc w pierwszym i drugim przy­padku 0 punktów, a w ostatnim — 1 punkt: i tak ogólna liczba punktów . w dzisiejszym dniu wynosi 1. Następnie, gdy w miarę kolejnych lekcji liczba ta wzrasta, oznacza to, że dają one efekt, gdy natomiast nie pod­wyższa się lub zmniejsza, jest to sygnałem do zastanowienia się nad jakąś zmianą postępowania

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)