DYSCPOZYCJA NADWYŻKĄ

Dyspozycja tą nadwyżką, skon­centrowana w rękach jednego centralnego organu planującego, po­zwoliła stopniowo zwiększać ekwipunek techniczny pracy chłopa, a zwłaszcza robotnika, co z kolei zwiększało ową nadwyżkę. Wysił­kiem i ofiarami milionów chłopów i robotników, ku zdumieniu przyglądającego się z nieufnością świata, w bardzo krótkim czasie dokonało się przekształcenie zacofanego kraju rolniczego w przodujące mocarstwo przemysłowe, ekonomiki przedindustrialnej w ekonomikę dojrzałą.Modne są dziś na Zachodzie, a zwłaszcza w Stanach Zjed­noczonych, zabawy w rodzaju wyszukiwania takiego czy innego kraju, który w takim czy innym okresie miał stopę wzrostu prze­mysłowego zbliżającą się do stopy stwierdzonej w ZSRR; zapomina się przy tym, że były to zazwyczaj bardzo krótkie okresy, w ZSRR zaś proces ciągły.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)