CZYNNIKI POZYTYWNE

Były i czynniki pozytywne, do których zaliczyć trzeba w pierwszej linii rozmiar kraju i jego bogactwa naturalne, bez któ­rych narzucona Rosji przymusowa autarkia byłaby nie do zniesie­nia. Najważniejszym zaś czynnikiem pozytywnym — tym, który zdecydował o ostatecznym sukcesie — była oparta o czynniki ide­ologiczne, organizacyjne i naukowe zdolność mobilizowania wysił­ku mas ludowych i planowe dysponowanie rezultatami tego wy­siłku.W warunkach społeczeństwa socjalistycznego, w dodatku jedynego społeczeństwa socjalistycznego na świecie, w warunkach nieistnienia zysku kapitalistów i nierealności pożyczek zagranicz­nych możliwość akumulacji kapitału była jedna tylko: nadwyżka wartości produkowanych przez chłopów i robotników nad wartoś­ciami przez nich konsumowanymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)