CIEKAWE PRZEJAWY

Ciekawe też przejawy koegzystencji asynchronicznych form organizacji i techniki produkcji występują na terenie prze­mysłu żelaznego. W Polsce tradycyjne zakłady, opierające produk­cję na sile spadku wody i węglu drzewnym, utrzymują się w Ta­trach do początku XX w., jeszcze dłużej w rejonie Kielc, gdy tym­czasem w zagłębiach węglowych istnieje już od dawna poważny przemysł ciężki, stosunkowo nowoczesny. A gdy ten ostatni produ­kuje na potrzeby innych gałęzi wielkiego przemysłu w regionach zaawansowanych (na potrzeby kolei, budownictwa i na eksport), przemysł tradycyjny zaspokaja w regionach zacofanych zapotrze­bowanie na najprostsze narzędzia rolnicze metodami i w formach organizacyjnych nie zmienionych od XVIII w.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem agentką nieruchomości na co dzień pracuje w dużej Wrocławskiej agencji pośredniczącej sprzedażny nieruchomości. O branży wiem wiele, dlatego założyłam tego bloga, żeby podzielić się za Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam do śledzenia bloga na bieżąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)