Kategorie: Zacofanie i rozwój

Bezczynszowe nieruchomości w dąbrowie górniczej czy to się opłaca?

Ludzie coraz chętniej kupują nieruchomości. Bardzo często jest to inwestycja czy ulokowanie swoich pieniędzy w bardzo pewnym miejscu. Miasta bardzo szybko się zmieniają, a w każdym z nich powstają nowe inwestycje, które zmieniają nie tylko architekturę danego miasta ale również

ZMORA POWSTAJĄCEGO PRZEMYSŁU

Zrywanie przez przemysł więzi wiążącej jednostkę ze wsią jest zawsze trudne, często nieskuteczne, często przez długi okres częściowe. Robotnicy, którzy przyszli do pracy dla zarobie­nia określonej sumy na określony cel, wracają po jej zarobieniu na wieś. Robotnicy, skutecznie i stale

OGROMNE STRATY U PRZEMYSŁOWCÓW

Po­wodowało to ogromne straty dla przemysłowców. Walczyli z tym też (w Europie Zachodniej półtora wieku temu, w krajach zaco­fanych dziś) wszelkimi metodami, poczynając od jawnego przy­musu, poprzez zadłużenie, własność nieruchomą, prawa emerytal­ne aż do konkurowania lepszymi warunkami pracy. Więź lokalna,

WIĘŹ SPOŁECZNA

Lepiej by zrobili, gdyby w oparciu o nauki hi­storii umieli je przewidzieć i przedsięwziąć środki zaradcze. Więź społeczna w małej gminie jest również więzią kon­troli społecznej. Kontroli wścibskiej, wszędzie nos wtykającej, nie­raz bezwzględnej i okrutnej, z reguły sprawnej. W małej

NA MIEJSCE KONTROLI

Nieprędko na miejsce kontroli indywidualnej wytworzy się świadomość kon­troli społecznej i jej respektowanie. Świadome tworzenie w nowo powstających zakładach przemysłowych opinii społecznej, świado­me rozciąganie strefy jej zainteresowań nie tylko na zachowanie się robotnika w miejscu pracy, lecz na całe jego

NAJWIĘKSZA TRUDNOŚĆ

„Największą trudnością dla pionierów przemysłu manu­fakturowego w Anglii było… ponad wszystko odzwyczajenie istot ludzkich od nawyków pracy dorywczej i zespolenie ich z niezmien­ną regularnością skomplikowanego automatu”  — stwierdzał w r. 1835 entuzjasta industrializacji, Andrew Ure. Zdanie to posiada pełną aktualność

ZAKORZENIENIE W ŚWIADOMOŚCI

Długiego czasu wymaga zakorzenienie się świadomości „sprzedanego czasu”, czasu sprzedanego całkowicie, wraz z siłą mięśni, wraz z myślą, wraz z uwagą, czasu, w którym sprzedana jest również własna inicjatywa, prawo decydowania o swoich kro­kach, czasu, w którym nie wolno mieć

NAIWNE TWIERDZENIE

Naiwnym (w najlepszym razie) twierdzeniom o igno­rancji czy lenistwie ludzi społeczeństw preindustrialnych, głoszonym, jak widzieliśmy, bynajmniej nie tylko przez nieprzebierają- cych w środkach kolonizatorów, lecz nieraz i przez nieposzlako­wanych w uczciwości uczonych, nie wystarcza przeciwstawić za­sady równouprawnienia kultur, nie dających

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ KLASY ROBOTNICZEJ

Proces kształtowania się klasy robotniczej w zaraniu in­dustrializacji, który wzięliśmy tu za przykład (a moglibyśmy wziąć wiele innych przykładów), wskazuje przede wszystkim na powta­rzalność zjawisk. Oczywiście nie jest to powtarzalność absolutna, każdy przebieg historyczny posiada swą niepowtarzalną indywidu­alność — pewne

PRZY BRAKU POWTARZALNOŚCI

A więc, przy braku powtarzalności „absolutnej”, zakres powtarzalności jest bardzo duży i niezmiernie ważny. Wolno tu oczywiście powiedzieć, że przy całej pozornej powtarzalności ele­menty powtarzalne, wchodząc za każdym razem w skład odmien- nycn całości społecznych, mają odmienny przebieg i powodują

LICZNI BADACZE

Liczni badacze dzisiejszych krajów zacofanych ze zdumie­wającą naiwnością i ignorancją historyczną dziwią się spotykając w nich np. manifestacje bogactwa polegające na niszczeniu, zakazy procentów od pożyczek czy ostro przestrzegane zakazy konkurencji, inni — z szacunkiem uchylają głowy przed odmiennością cy­wilizacyjną.Ale

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE

Zakaz procentów od pożyczek, znany z Europy średniowiecz­nej czy z życia dzisiejszego plemienia Wahabis w Arabii Saudyj­skiej , ma nie tylko charakter religijny, lecz jest ekonomicznie konsekwentny w społeczeństwie, w którym dominuje kredyt kon­sumpcyjny. Zakaz konkurencji, znany zarówno z cechów