Kategorie: Pomoc dziecku upośledzonemu

Co wybrać meble z drewna litego czy okleinowe?

W ostatnich latach niesłabnącą popularnością cieszą się tzw. meble okleinowe oferowane przez sieciowe salony meblowe. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że produkt ten jest solidny i trwały, a kusząca jest również jego niewygórowana cena. Jeśli jednak przyjrzymy się tym

Meble kuchenne na wymiar Wrocław, zdaj się na profesjonalistę

Urządzając mieszkanie na nowo, np. po przeprowadzanym remoncie, bardzo często wiele osób wzoruje się na obrazach czy zdjęciach widzianych w Internecie czy prasie. Takie rozwiązanie jest dobre, jednak w domu warto mieć coś swojego. Stworzyć styl, które w stu procentach

Antypoślizgowe schody kamienne dla bezpieczeństwa

Nasz dom jest tak naprawdę naszą twierdzą i powinniśmy go w ten sposób traktować. Oczywiście, powinien być stylowy i przyciągać wzrok zaproszonych do nas gości, ale nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na tym, gdyż po prostu będziemy tego

ZAPISY

Zapisywanie przejawów’złego zachowania dziecka Jest stosunkowo proste — notujemy, ile razy się one zdarzają oraz czas ich trwania. Głów­ną trudność sprawia tu fakt, że mogą one się zdarzać w różnych raie j- scąch i o różnym czasie, a nie zawsze

STOPNIOWANIE INTENSYWNOŚCI PODPOWIADANIA

Wiele z naszych lekcji polega na czynnym pomaganiu dziecku w no­wych dla niego czynnościach. Stosujemy te metody, gdy uczymy je jeść lub ubierać się, bawić się zabawkami i układać łamigłówki i wielu, wielu innych rzeczy. Początkowo polega to właściwie na

LEPSZA WNIKLIWOŚĆ ROZWOJU DZIECKA

Umoż­liwia nam to lepszą wnikliwość oceny rozwoju dziecka — gdy np. za­trzymuje się ona przez dłuższy czas na poziomie odpowiadającym jed­nemu punktowi, ale z kolei podział bardziej subtelny stwarza okazję do otrzymywania zafałszowanych wyników, gdyż kryteria oceny są su­biektywne. Dlatego też

NOTOWANIE LICZBY OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Jest to metoda dobra do stosowania u dzieci robiących szybkie postępy albo gdy prowadzimy obserwacje przez długi czas. Liczymy i notujemy . liczbę czynności opanowanych przez dziecko podczas kolejnych lekcji: ruchy, które nauczyło się naśladować, słowa, które wymawia lub ro­zumie, części

SONDOWANIE

Sonda służy do uzyskiwania informacji o interesującej nas umiejętności. W tym przypadku także oceniamy efektywność naszych lekcji, umiesz­czając pomiędzy nimi co jakiś czas „sesję podsumowującą”, która sta­nowi ową „sondę”. Oznacza to, że nie rejestrujemy obserwacji podczas codziennych lekcji. Przed podjęciem

NAJPIERW REJESTRUJEMY POZIOM ODNIESIENIA

Na przykład, jeśli chcemy nauczyć Kazia rozumienia słów: „piłka , „auto”, „ołówek”, „but”, to najpierw rejestrujemy poziom odniesienia, stawiając przed nim każdy z wymienionych przedmiotów (zawsze w pa­rze z jednym z pozostałych) i prosząc o podanie go. Na przykład: piłka

SESJA PODSUMOWUJĄCA

„Sesja podsumowująca” mówi nam, w jakim stopniu w danym mo­mencie zaawansowane jest dziecko w procesie całkowitego opanowania określonej umiejętności; jak blisko jest momentu, w którym nie bę­dzie przy wykonywaniu tego zadania potrzebować żadnej pomocy. Ści­śle biorąc, nic, co dziecko wówczas

STOSOWANIE WZMOCNIEŃ PODCZAS SESJI PODSUMOWUJĄCEJ

Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest nieregularne stosowanie wzmocnień podczas sesji podsumowującej. Nie następują one, tak jak w czasie zwykłych lekcji, po każdej prawidłowej reakcji, ale zupełnie dowol­nie, niezależnie od sukcesów dziecka. W ten sposób dziecko nadal otrzy­muje wzmocnienia, które

ZASTOSOWANIE METODY PRÓB CZASOWYCH

Ustalając poziom odniesienia, zastosowa­ła metodę prób czasowych , rejestrując pod koniec każ­dego kwadransa, czy podbródek Pauli był suchy, czy nie. Obserwacje prowadziła między godziną 16 a 18 przez pięć dni, więc wykonała ich w sumie czterdzieści. Podbródek Pauli zawsze był mokry. Zaczęła